Άρθρα

Άρθρα (21)

Επειδή στον τομέα της ψυχολογίας η πληροφόρηση που έχει ο μέσος άνθρωπος είναι ελλιπής και συχνά λανθασμένη, στο χώρο αυτό θα βρίσκετε άρθρα για την ψυχολογία.

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012 03:00

Κατάθλιψη - Συμπτώματα

Η κατάθλιψη είναι η νόσος του 21ου αιώνα στον αναπτυγμένο κόσμο. Η πιο συχνή ψυχική διαταραχή που θίγει σχεδόν όλες τις ηλικίες. Η επικράτησή της στον γενικό πληθυσμό είναι γύρω στο 6-8% με διπλάσιο το ποσοστό στις γυναίκες. Σύμφωνα με τις στατιστικές προβλέψεις το 2020 θα καταλάβει την 2η θέση παγκοσμίως αλλά στις δυτικές κοινωνίες την 1η.

Σελίδα 5 από 5