Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 23:16

Ημερίδα «Δίκτυο για τα δικαιώματα και τις παραβιάσεις στον χώρο της ψυχικής υγείας»

Επιστημονική ημερίδα που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αντιστίγμα, Δίκτυο για τα δικαιώματα και τις παραβιάσεις στον χώρο της ψυχικής υγείας» και θέμα συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.
Πέμπτη, 18 Απριλίου, ώρα 09.00-18.00
Νέο Αμφιθέατρο «ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ»