Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 22:21

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης

Η Ελληνική Εταιρεία Γνωσιακής Επιστήμης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο
4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6-8 Ιουνίου 2013
Στο συνέδριο γίνονται δεκτές προτάσεις μόνο για συμπόσια και αναρτημένες ανακοινώσεις
Τελική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2013
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση CogSci13@gmail.com
Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://cogsci13.helleniccognitivesciencesociety.gr/
Λεπτομέρειες δείτε εδώ:
4o Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης